Estimation Game A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Estimation Game
वर्णन
विषय गणित
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Math estimation
सादश्य Estimation


लेखक Beki Toussaint
शाळा/संस्था Colorado State University
दाखल दिनांक 4/22/08
आद्यवत 9/2/15