Circuit rules - series and parallel


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Circuit rules - series and parallel
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द circuits
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Unknown Unknown
शाळा/संस्था unknown
दाखल दिनांक 3/12/08
आद्यवत 4/22/08