Color Vision (or Seeing Colors)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Color Vision (or Seeing Colors)
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द color addition subtraction
सादश्य रंग ओळख


लेखक David Moutoux
शाळा/संस्था Jefferson County School District, Bear Creek High School
दाखल दिनांक 3/3/08
आद्यवत 3/3/08