Phet Beta Decay Simulation Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Phet Beta Decay Simulation Lab
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द beta decay, radioactive decay
सादश्य Beta Decay


लेखक Drew Isola
शाळा/संस्था Allegan High School
दाखल दिनांक 3/17/10
आद्यवत 3/17/10