Greenhouse Effect


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Greenhouse Effect
वर्णन
विषय भू विज्ञान
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द climate, global warming
सादश्य The Greenhouse Effect


लेखक Kayne Spooner
संपर्क ईमेल kspoonerfish@aol.com
शाळा/संस्था Evergreen High School
दाखल दिनांक 9/17/07
आद्यवत 10/22/10