Wavey Simulation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Wavey Simulation
वर्णन To learn about how different frequencies and amplitudes affect wave lengths.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Sound, Waves
सादश्य तरंग प्रतिघात


लेखक Gretchen Swanson
शाळा/संस्था Columbine High School
दाखल दिनांक 5/6/07
आद्यवत 9/18/07