Energy Skate Park


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skate Park
वर्णन To examine the relationship between kinetic and potential energy.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Energy, Work
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क


लेखक Gretchen Swanson
शाळा/संस्था Columbine High School
दाखल दिनांक 5/6/07
आद्यवत 9/18/07