Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration
वर्णन The student will be able to explain how a resistor, an inductor, or a capacitor effects the operation of a DC circuit.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Circuits, Electricity
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक curt miller
शाळा/संस्था Wheat Ridge High School
दाखल दिनांक 3/31/07
आद्यवत 9/18/07