Magnet Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Magnet Lab
वर्णन This is a quick magnet lab that I used as an introduction to magnetic fields and electromagnets.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Magnetism
सादश्य फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा


लेखक Amy Jordan
शाळा/संस्था Evergreen High School
दाखल दिनांक 7/25/06
आद्यवत 9/2/15