प्रायोजक

PhET मंडळ खालील संस्था, कंपन्या व व्यक्तीचे त्यांच्या सहकार्याबद्द्ल आभारी आहे.

आर्थिक सहाय्य

प्लॅटिनमस्तर वर्गणीदार ($100k+)

सुवर्णस्तर वर्गणीदार ($10k - $100k)

रजतस्तर वर्गणीदार ($5k - $10k)

कांस्यस्तर वर्गणीदार ($1 - $5k)

Technical Support