íslenska (Исланд)

Архимедийн хүч Flash Flotkraftur Download Run now
Нягт Flash Þéttleiki Download Run now
Тектоник Хавтан Java Flekahreyfingar Download Run now
Векторыг Нэмэх Flash Samlagning vigra Download Run now

Исланд загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.