Ангийн түвшин Бага боловсрол

Screenshot of the simulation Electric Field Hockey
Electric Field Hockey
Screenshot of the simulation Математик дүүжингийн лаборатори
Математик дүүжингийн лаборатори
Screenshot of the simulation Арвыг Үүсгэх
Арвыг Үүсгэх
Screenshot of the simulation Арифметик
Арифметик
Screenshot of the simulation Байгалийн Селекци
Байгалийн Селекци
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархай: Тэнцэтгэл
Бутархай: Тэнцэтгэл
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархай: Холимог Тоо
Бутархай: Холимог Тоо
Screenshot of the simulation Бутархайн Харьцуулалт
Бутархайн Харьцуулалт
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархай: Тайлбар
Бутархай: Тайлбар
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархайг Бүтээх
Бутархайг Бүтээх
Screenshot of the simulation Гравитацийн хүчний лаборатори
Гравитацийн хүчний лаборатори
Screenshot of the simulation Гулгагчийн Энергийн Парк
Гулгагчийн Энергийн Парк
Screenshot of the simulation Дугуйт тэшүүрийн талбай
Дугуйт тэшүүрийн талбай
Screenshot of the simulation Гэрлийн хугарал
Гэрлийн хугарал
Screenshot of the simulation Давс ба Уусмал
Давс ба Уусмал
Screenshot of the simulation Динамикийн үндэс
Динамикийн үндэс
new-ribbon Screenshot of the simulation Долгионы Интерференц
Долгионы Интерференц
Screenshot of the simulation Дуу
Дуу
Screenshot of the simulation Жон Травольт
Жон Травольт
Screenshot of the simulation Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Screenshot of the simulation Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб
Screenshot of the simulation Идэх ба Хөдөлгөөн
Идэх ба Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Концентрац
Концентрац
new-ribbon Screenshot of the simulation Масс ба Пүрш: Үндсэн
Масс ба Пүрш: Үндсэн
Screenshot of the simulation Масс ба пүрш
Масс ба пүрш
Screenshot of the simulation Материйн Төлөв: Үндсэн
Материйн Төлөв: Үндсэн
Screenshot of the simulation Мөсөн гол
Мөсөн гол
Screenshot of the simulation Нэгжийн харьцаа
Нэгжийн харьцаа
Screenshot of the simulation Нягт
Нягт
Screenshot of the simulation Саранд Газардагч
Саранд Газардагч
Screenshot of the simulation Сахар ба Давсны Уусмал
Сахар ба Давсны Уусмал
Screenshot of the simulation Соронзон ба Луужин
Соронзон ба Луужин
Screenshot of the simulation Соронзон ба Цахилгаан соронзон
Соронзон ба Цахилгаан соронзон
Screenshot of the simulation Талбай байгуулагч
Талбай байгуулагч
Screenshot of the simulation Талбайн Загвар Бутархайгаар
Талбайн Загвар Бутархайгаар
Screenshot of the simulation Талбайн Загварын Танилцуулга
Талбайн Загварын Танилцуулга
Screenshot of the simulation Талбайн Загварын Үржвэр
Талбайн Загварын Үржвэр
Screenshot of the simulation Гравитац Ба Орбит
Гравитац Ба Орбит
Screenshot of the simulation Тооцоолол
Тооцоолол
Screenshot of the simulation Тэнцвэрийн хууль
Тэнцвэрийн хууль
Screenshot of the simulation Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн
Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн
Screenshot of the simulation Төөрөх Тоглоом
Төөрөх Тоглоом
Screenshot of the simulation Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори
Screenshot of the simulation Хамаарлын Тоглоомын талбай
Хамаарлын Тоглоомын талбай
Screenshot of the simulation Хийн Шинж чанар
Хийн Шинж чанар
new-ribbon Screenshot of the simulation Хийтэй Танилц
Хийтэй Танилц
Screenshot of the simulation Хэлхээний Дохио
Хэлхээний Дохио
Screenshot of the simulation Хүлэмжийн Хийн Нөлөө
Хүлэмжийн Хийн Нөлөө
Screenshot of the simulation Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн
Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Шаар ба цахилгаан статик
Шаар ба цахилгаан статик
Screenshot of the simulation Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Шуурхай Өөрчлөх
Шуурхай Өөрчлөх
new-ribbon Screenshot of the simulation Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Screenshot of the simulation Явж буй Хүн
Явж буй Хүн
Screenshot of the simulation Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн
Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн
Screenshot of the simulation Үйлдэл бүтээгч
Үйлдэл бүтээгч
Screenshot of the simulation Үүсгүүр
Үүсгүүр
Screenshot of the simulation Үрэлт
Үрэлт
Screenshot of the simulation Өнгөний үзэгдэл
Өнгөний үзэгдэл
new-ribbon Screenshot of the simulation Waves Intro
Waves Intro