Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн

Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн Дэлгэцийн зураг авах Татаж авах Шигтгэсэн
 • Кинематик
 • Агаарын эсэргүүцэл
 • Парабол Муруй
Flash Logo Эхний загварчлал ба Орчуулгууд

Гарчиг

 • Кинематик
 • Агаарын эсэргүүцэл
 • Парабол Муруй
 • Вектор
 • Эсэргүүцлийн хүч
 • Хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн хөдөлгөөн

Тайлбар

Blast a car out of a cannon, and challenge yourself to hit a target! Learn about projectile motion by firing various objects. Set parameters such as angle, initial speed, and mass. Explore vector representations, and add air resistance to investigate the factors that influence drag.

Жишээ сургалтын Зорилго

 • Determine how each parameter (initial height, initial angle, initial speed, mass, diameter, and altitude) affects the trajectory of an object, with and without air resistance.
 • Predict how varying the initial conditions will affect a projectile’s path, and provide an explanation for the prediction.
 • Estimate where an object will land, given its initial conditions.
 • Determine that the x and y motion of a projectile are independent.
 • Investigate the variables that affect the drag force.
 • Describe the the effect that the drag force has on the velocity and acceleration.
 • Discuss projectile motion using common vocabulary (such as: launch angle, initial speed, initial height, range, time).

Standards Alignment

Common Core - Math

HSF-LE.B.5
Interpret the parameters in a linear or exponential function in terms of a context.
Хувилбар 1.0.16

Багшийн зөвлөгөө

PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах Загварчлалын хяналт, загварыг хялбаршуулах болон суралцагчийн мэдлэг бүтээх ойлголт зэргийг үзэх ( PDF ).

Дүрс бичлэгийн танилцуулга

Видео танилцуулгыг үзэхийн тулд нэвтэрч орно уу

Багш илгээсэн үйл ажиллагаа

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein Т-Дотор
БДБ
Лаб
ГД
Турш
Физик
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
ОСА Физик
A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Trish Loeblein БДБ
Т-Дотор
Лаб
ОСА
Remote
Физик
Intro y laboratorio virtual de Tiro Parabólico Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López y Oscar Suárez БДБ
Т-Дотор
ОСА
Хэлэлцэх
Remote
Лаб
Удирдамж
Физик
Quadratic Functions for Projectile Motion Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Sarah Hampton and Sally Gillett СБ
БДБ
Хэлэлцэх
Удирдамж
Математик
Kinematic Equation Activity Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Shea Phillips БДБ Удирдамж Физик
Quadratic Projectiles Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. beki toussaint БДБ Лаб Математик
Experimental Design: Projectile Motion! Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Jamie Schoenberger СБ Лаб
Удирдамж
Газар зүй
Бусад
Air Resistance Lesson Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. UTeach Middle School PhET Team СБ Лаб Физик
Projectile investigation for Middle School Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Jefferson County Middle School Workshop СБ Лаб Математик
Физик
Газар зүй
Explorando el movimiento parabólico Алтны од нь PhET-ийн загварын заавраар өндөр чанартай, эрэл хайлтад суурилсан үйл ажиллагааг илрүүлдэг. Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez БДБ Удирдамж
Лаб
Газар зүй
Физик
How do PhET simulations fit in my middle school program? PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Sarah Borenstein СБ Бусад Биологи
Физик
Газар зүй
Хими
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López БДБ
СБ
Бусад Биологи
Математик
Хими
Физик
Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López БДБ
Т-Дотор
ГД
Удирдамж
Лаб
Remote
Физик
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López БДБ
Т-Дотор
Бусад Физик
Хими
Математик
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) PhET-ийг хөгжүүлэхэд хандив тусламж болсон. Diana López Бага
СБ
Турш
Удирдамж
Хэлэлцэх
Лаб
ГД
Астроном
Физик
Хими
Математик
Composició de moviments. Moviment parabòlic. PhET Ana María Lafuente Heras БДБ Remote
Лаб
ГД
ОСА
Физик
Projectile Motion Experiment Salsabil Alsamman Т-Дотор
БДБ
Удирдамж
Лаб
Физик
Projectile Motion (HTML5) adham khaled БДБ
Т-Дотор
Т-Тэр
Лаб Физик
Projectile Motion - Lab Experiment Maryam Alblooshi Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion bashaer Abdalla Salim Alnaqbi Т-Дотор Лаб Физик
projectile motion worksheet Lara Bayan Ahmad Т-Тэр
БДБ
Т-Дотор
ГД
Remote
Лаб
ОСА
Физик
Projectile motion Zayed Hamad Almazrouei Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion Experiment Abdulla Abdulla Alawadhi БДБ
Т-Дотор
Удирдамж
Remote
Лаб
Физик
Бусад
Projectile Motion Lab Report Omar Alnoman Т-Дотор Лаб Физик
Projectile motion lab report Mohmmaed Nasser Moneim БДБ
Т-Дотор
Remote
Лаб
ГД
Физик
projectile motion Maryam Talal Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion Lab Report Yasmeen Alameeri БДБ
Т-Тэр
Төгс
Т-Дотор
Remote
ГД
Лаб
Физик
Air Resistance Bob Poltis Т-Дотор Лаб
Удирдамж
Remote
Физик
Projectile Motion Virtual Lab Activity Jacob Zalkind БДБ
Т-Дотор
Лаб
Remote
Физик
Projectile motion Maitha Majjan БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
Projectile motion experiment jawaher bin hammad Т-Дотор Лаб Физик
Horizontal projectile motion Sara Mohammed Т-Дотор Лаб Физик
projectile motion hanan hanan saeed Бусад Лаб Физик
projectile motion Maryam alzaabi Т-Тэр Лаб
ГД
Физик
projectile motion Fatma Al-Ali БДБ Лаб Физик
Projectile Motion Elmustafa Elmubarak Т-Дотор Лаб Физик
Projctile motion Saeed ali Т-Дотор Лаб Физик
projectile motion Ibrahim Alswidan СБ Лаб Физик
Projectile motion lab report fadi kazzaz Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion Mostafa Hassan Mohammed Elmallah Т-Дотор Лаб Физик
Projectile motion, range, time, velocity Mouza Jamal Alnuaimi Т-Дотор Remote
Лаб
Физик
Projectile Motion Abdelmonem Atef Т-Тэр
Т-Дотор
Remote
Лаб
ГД
Физик
Project motion worksheet Yousef Alaa Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion (Lab Report) ali alghfeli Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion zeyad mohammed Т-Дотор Лаб
ГД
Бусад
Физик
Projectile Motion Suha AlHadha БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
Projectile Motion Amr Ahmed Т-Дотор Лаб Физик
Projectile motion Khalid Alsaleh Бусад Лаб Физик
projectile Raya alshamsi Т-Дотор Лаб Физик
Projectile worksheet Majed Mansoor Al Hashimi Т-Дотор Лаб Физик
projectile motion mohamed alnaqbi Бусад Лаб Физик
Projectile Motion Ross Pinkerton, Joanne Roque БДБ Remote
Удирдамж
Лаб
Физик
Horizontal Projectile Motion Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque БДБ Удирдамж
Лаб
Remote
Физик
Projectile Motion ( including air resistance ) Fatma Fuad Т-Дотор
Т-Тэр
БДБ
Лаб
Удирдамж
Физик
Projectile Motion karim allahham Т-Дотор Лаб Физик
Projectile motion worksheet M. Salman Ismail Т-Дотор
БДБ
Удирдамж
Remote
Лаб
ГД
Физик
projectile mothion abood hamad Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion Amna Binshemel Т-Дотор
БДБ
Лаб Физик
Projectile Motion Lab Report Abdullah Salehi БДБ Лаб
ГД
Физик
Projectile Aisha Alhammadi Т-Дотор
БДБ
Remote
Лаб
Физик
Projectile Motion Ghalya Alzarooni Т-Дотор
БДБ
СБ
Лаб
Удирдамж
Физик
Projectile Motion Noura Jasim Т-Дотор
БДБ
Remote
Лаб
Физик
Projectile motion Maitha Aldarmaki Т-Дотор
БДБ
Лаб
Remote
Физик
Projectile Motion Amna Faisal БДБ
Т-Дотор
Remote
Лаб
Физик
Projectile motion Maitha Abdulla Almazrouei Т-Дотор
БДБ
Remote
Лаб
Физик
projectile motion Sumaya alzaabi Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion Shahad Alhosani Т-Дотор Лаб
Remote
Физик
Projectile Motion Amna Binshemel БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
PROJECTILE MOTION LAB REPORT Aisha Alzaabi Т-Дотор Лаб Физик
projectile motion salah mahdi Т-Тэр Лаб Физик
Projectile Motion (#lab) mohamed erfan Т-Дотор
БДБ
Лаб
ГД
Физик
Projectile motion and horizontal component of its velocity Daniah AlAli Т-Дотор
БДБ
Лаб
Remote
Физик
Free fall reem laid Т-Дотор
БДБ
Лаб Физик
projectile motion reem alali Т-Дотор Лаб Физик
Projectile motion Hassan Alajmi Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion meera ahli СБ
БДБ
Remote
Лаб
Физик
Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 1. Kinematics Charity Grace White(白愛恩),Janet Chen(陳衫豫),Jonathon David White(白小明) Т-Дотор Лаб
Удирдамж
Физик
projectile motion Ali Humaid Alaleeli Т-Дотор Лаб Физик
projectile abdullah hosameldin Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion report Ahmed Alsuwaidi БДБ Лаб
ГД
Физик
Projectile Motion--Horizontal and Full Trajectory Lynn Kistler БДБ Лаб Физик
Projectile Motion Ahd Shoshaa Т-Дотор
Т-Тэр
БДБ
Лаб
Хэлэлцэх
Удирдамж
Физик
Motion Lab Report Abdulbasit Warsame БДБ
Т-Дотор
ГД Физик
projectile motion simulation Mahmoud Aman Т-Дотор Лаб Физик
projectil motion lab report form Mujtaba Abbas Т-Дотор Лаб Физик
Horizontal Release Projectile Relationships Amy Carpinelli БДБ
Т-Дотор
Лаб
Remote
ГД
Физик
Horizontal Projectile Motion Osama Abdulghani Т-Дотор Лаб Физик
projectile motion Amr Yehia Т-Тэр
Т-Дотор
Удирдамж
Турш
Лаб
Физик
Projectile motion Ahmed Ez Eddin БДБ
Т-Дотор
Лаб
ГД
Физик
projectile motion Ahmed Ez Eddin Т-Дотор
БДБ
ГД
Лаб
Физик
Projectile Motion Worksheet Aseel Atheer Төгс ГД
Remote
Лаб
Удирдамж
Физик
Бусад
Projectile Motion Salem Al Mheiri Т-Тэр Лаб Физик
Projectile Motion Ismail Zein Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion (Anwar Mabrouk Al-Talha) Anwar Mabrouk Бусад Удирдамж
Лаб
Физик
Projectile Motion Mohamed Alameeri Т-Дотор Remote Физик
Projectile Motion Worksheet Mustafa Alaraj БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
PhET Projectiles Simulation Lab barbara buckley БДБ Удирдамж
Remote
Лаб
Физик
Projectile Motion khalifa alketbi Бусад Лаб Физик
projectile Motion Sara Al karam Т-Дотор Лаб Физик
project motion noura hamad hazeem Төгс
Т-Тэр
Лаб Физик
Motions Air resistance zuhair M Z Abdalmenem БДБ
Т-Дотор
ГД Физик
Horizontal Projectile Motion Abdallah Alalawneh Т-Дотор Лаб Физик
Projectile of motion - time of flight (horizontal projectile) Mohamed Ahmed Mohamed Ismail Т-Дотор Лаб Физик
Projectile Motion Experiments Ruslan Kuvshinov Т-Тэр
Т-Дотор
Лаб Физик
projectile motion yousef faisal Т-Дотор Лаб Физик
Projectile motion Experiment Mohammed Al-Tayeb Т-Тэр
БДБ
Т-Дотор
Удирдамж
Лаб
Физик
Projectile Motion Bushr Alassouad Т-Дотор
БДБ
Турш
Лаб
Хэлэлцэх
Удирдамж
Физик
Projectile Motion Baraa Mahdi Т-Дотор Лаб Физик
Projectile motion Mohamad Farhat Т-Дотор Удирдамж
Лаб
Физик
Time of flight related to initial speed in a horizontal projectile. Aissa Messaoudi Т-Дотор Удирдамж Физик
projectile motion Amna Alsuwaidi Т-Дотор
БДБ
Лаб
Remote
Физик
Projectile Motion - Physics 1 lab experiment Yazen Mohammad Rihan Т-Дотор Лаб
Remote
Удирдамж
Физик
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer СБ
БДБ
Бусад Хими
Физик
Биологи
Projectile Motion Discovery Sean Boston БДБ
Т-Дотор
Удирдамж
Remote
Лаб
ГД
Физик
Projectile Motion Nadia Lvov БДБ
Т-Дотор
Remote
Турш
Удирдамж
Лаб
ГД
Физик
Математик
motion along straight line with constant acceleration Tahani Sarayreh БДБ
Т-Дотор
Лаб
Remote
Физик
Projectile Lab (Angled Launch) Arooj Mukarram БДБ
Т-Дотор
Remote
Лаб
Удирдамж
ГД
Физик
Projectile Lab (Horizontal Launch) Arooj Mukarram Т-Дотор
БДБ
Удирдамж
ГД
Remote
Лаб
Физик
Projectile motion lab activity Pramod Lamichhane БДБ
Т-Дотор
Удирдамж
Remote
Лаб
Физик
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh БДБ
Т-Дотор
Лаб Физик
Fee Fall Nawal Nayfeh БДБ
Т-Дотор
Remote
Лаб
Физик
Regents Physics- Projectile Motion Intro Alex Reyda БДБ Лаб Физик
Projectile Motion Simulator David Wirth БДБ Лаб Физик
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani БДБ Бусад Физик
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner БДБ Бусад Физик
Tir parabòlic Jordi Plana СБ ГД Физик
Projectile Parabolas Amy Read БДБ Удирдамж Математик
Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions Craig Seaver СБ
БДБ
Удирдамж
Хэлэлцэх
Лаб
Математик
Comparing Speed and Angle to projectile distance Jeff Springer СБ Удирдамж Физик
3 Projectile Motion Factors Mary Teren БДБ Лаб
Удирдамж
Физик
Exploring Vectors and Projectile Motion Brian Minchen БДБ Удирдамж Физик
Projectile Guided Inquiry Laura Mattick БДБ Удирдамж Физик
Inquiry Projectile Activity Jeff Drach БДБ
СБ
Удирдамж Физик
Der gerade Wurf Isabella Radl СБ
БДБ
ГД
Удирдамж
Физик
Projectile motion lab hakim alhamidy БДБ
СБ
Лаб Физик
Projectile Motion Dr. Nafiseh Nasr Т-Дотор
БДБ
Лаб
ГД
Физик
Lançamento de projéteis Marcio Boer Ribeiro Т-Дотор
Төгс
Remote
Лаб
Физик
Lançamento Vertical no PhET Caroline Santos dos Santos; Mirian Marchezan Lopes; Pâmela da Silveira Freitas. СБ
БДБ
Remote
Лаб
Удирдамж
ГД
Физик
Corona vírus vs lançamento de projéteis Cleison Lima СБ
Төгс
БДБ
Лаб Физик
Atividade de Lançamento Oblíquo Jeirla Monteiro, Gilvandenys L. Sales БДБ Бусад Физик
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales БДБ
Бусад
СБ
Бусад
Удирдамж
ГД
Хэлэлцэх
Математик
Бусад
Газар зүй
Физик
Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales БДБ
Бусад
Төгс
СБ
Т-Дотор
Лаб
Хэлэлцэх
ГД
Турш
Удирдамж
Бусад
Бусад
Газар зүй
Физик
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Т-Дотор
БДБ
СБ
Бусад
ГД
Турш
Бусад
Лаб
Удирдамж
Газар зүй
Бусад
Физик
Velocidade e Aceleração no Lançamento de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales БДБ
Бусад
СБ
Бусад
ГД
Удирдамж
Газар зүй
Бусад
Физик
Queda Livre no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
БДБ
Бусад
Удирдамж
ГД
Бусад
Математик
Газар зүй
Бусад
Физик
Lançamento Vertical de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Бусад
БДБ
СБ
Удирдамж
Бусад
ГД
Газар зүй
Физик
Математик
Бусад
Lançamento Horizontal de Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
БДБ
Бусад
Бусад
Удирдамж
ГД
Газар зүй
Физик
Математик
Бусад
Lançamento de Projéteis José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa БДБ
Т-Дотор
Турш
Удирдамж
Лаб
Физик
Lançando Projéteis no "Projectile Motion (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales СБ
БДБ
Бусад
ГД
Удирдамж
Физик
Математик
Газар зүй
Lançamento Oblíquo Inicial Carlos Albuquerque СБ Турш
ГД
Физик
PRACTICAS DE SIMULACIONES FANNY MORI Т-Тэр Remote Физик
ESTUDIO Y OBSERVACIÓN DEL MOVIMIENTO DE UN PROYECTIL Laureano Costarrosa БДБ Хэлэлцэх
ГД
Удирдамж
Remote
Лаб
Физик
Actividad - movimiento parabólico Hagi Yucra y Jessica Lorenzo БДБ ГД Физик
HOJA DE TRABAJO Laura Muñoz БДБ Удирдамж
Remote
Физик
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen Төгс
СБ
Т-Тэр
Т-Дотор
БДБ
Бусад
ОСА
Удирдамж
Лаб
Бусад
ГД
Бусад
Математик
Физик
Guia de trabajo; Movimiento de un Proyectil Maria Camila Llorente Castro - Julio César Páez Garcia Бага Удирдамж Физик
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen СБ
БДБ
Төгс
Бусад
Бага
Т-Дотор
Т-Тэр
Remote
Турш
ГД
Лаб
Бусад
Математик
Физик
Movimiento en dos dimensiones: Caso del Proyectil (Two dimensions movement, projectile case). Carmen Maldonado Т-Дотор
БДБ
Лаб
Remote
ГД
Удирдамж
Физик
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen Т-Тэр
СБ
БДБ
Төгс
Т-Дотор
Удирдамж
Бусад
Лаб
ГД
Физик
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento БДБ
СБ
Лаб
Удирдамж
Физик
CLASE GRADO 10 FISICA nicolas rivera БДБ Лаб Физик
Trabajo práctico: Tiro Parabólico MONICA CRAVERO БДБ
СБ
Удирдамж
Лаб
Турш
Физик

Хэл Download or Run Tips
Азербажан All Azerbaijani Download Run now Üfüqə nəzərən bucaq altında atılmış cismin hərəkəti
Албани All shqip Download Run now Lëvizja e projektileve
Англи All English Download Run now Projectile Motion
Араб All العربية Download Run now حركة المقذوفات
Баски All Euskara Download Run now Jaurtigaiaren higidura
Беларус All беларускі Download Run now Рух у гравітацыйным полі
Босни All Bosanski Download Run now Kretanje projektila
Вьетнам All Tiếng Việt Download Run now Chuyển động của đạn tử
Гаити All Haitian Download Run now Mouvman Pwojektil
Герман All Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Грек All Ελληνικά Download Run now Κίνηση βλήματος
Гүрж All ქართული Download Run now გასროლილი სხეული
Дани All Dansk Download Run now Skrå kast
Еврей All עברית Download Run now תנועת קליע
Ирланд All Gaeilge Download Run now Gluaisne Theilgeáin
Испани All español Download Run now Movimiento de un Proyectil PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Мексик) All español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Испани (Перу) All español (Perú) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Итали All italiano Download Run now Moto del proiettile
Латви All Latviešu Download Run now Kustības projekcija
Литва All Lietuvių Download Run now Šovinio judėjimas
Мажар All magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Малай All Bahasa Melayu Download Run now Gerakan Projektil
Маори All Maori Download Run now Te Ara Whiu
Нидерланд All Nederlands Download Run now Projectielbeweging
Норвегийн Букмол All Norsk bokmål Download Run now Prosjektilbevegelse
Перс All فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Польш All polski Download Run now Rzuty
Португали (Бразил) All português (Brasil) Download Run now Movimento de Projétil PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Румин All română Download Run now Mișcarea proiectilelor
Серби All Српски Download Run now Кретање пројектила 
Словак All Slovenčina Download Run now Let strely
Словен All Slovenščina Download Run now Poševni met
Солонгос All 한국어 Download Run now 포물선 운동
Тай All ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบพรอเจกไตล์
Тамил All Tamil Download Run now எறியத்தின் பறப்பு
Телугу All Telugu Download Run now ప్రక్షేపక చలనం
Турк All Türkçe Download Run now Mermi Hareketi
Украйн All українська Download Run now Рух снарядів PDF багшийн зөвлөгөөг татаж авах
Уэльс All Welsh Download Run now Mudiant Tafelgryn
Франц All français Download Run now Mouvement d'un projectile
Хорват All hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Хятад (Уламжлалт) All 中文 (台灣) Download Run now Projectile Motion_拋射運動
Хятад (Энгийн) All 中文 (中国) Download Run now 斜抛运动
Швед All svenska Download Run now Kastparabel
Япон All 日本語 Download Run now 放物運動
Үзбек All Uzbek Download Run now Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakati

HTML5 загварчлалууд:


Шинэ HTML5 загварчлалууд нь iPads ба Chromebooks, мөн PC, Mac, Linux зэрэг системүүд дээр ажилладаг.

iPad:
iOS 9+ Safari
HTML5 PhET загварчлалуудыг iPad2 болон түүнээс хойшх нь дэмждэг. Харин iPad дээр нийцтэй загварчлалуудыг эндээс үзнэ үү.

Android:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. Хэрвээ HTML5 загварчлалуудыг Андройд дээр ажиллуулах гэж байгаа бол Google Chrome ба Android 4.1+ хамгийн сүүлийн үеийн хувилбаруудыг ашиглахыг бид зөвлөж байна.

Chromebook:
Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар
HTML5 ба Flash PhET загварчлалуудыг бүгдийг Chromebook дээр дэмждэг. Chromebook дээр нийцтэй загварчлалуудыг энд дарж үзээрэй.

Windows Systems:
Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар, Google Chrome-ийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар зэрэг байж болно.

Macintosh Systems:
OS X 10.10 болон түүнээс дээш, Safari 9+, Firefox болон түүнээс дээш, Chrome-ийн хамгийн сүүлийн хувилбар.

Linux Systems:
Албан ёсоор дэмжигдээгүй. асуудлаа шийдэхдээ phethelp@colorado.edu хаягаар холбогдоорой.Java ба Flash загварчлалууд:


The Java ба Flash загварчлалууд нь ихэнх PC, Mac, Linux системүүд дээр ажиллах болно. Үндсэн тохиргоогоор загварчлалуудыг ажиллуулахад тавигдах системийн доод шаардлагууд:

Windows Systems:
Windows 10, 8.1, 7
RAM: 256 MB
Хөтчүүд: Microsoft Edge ба Internet Explorer 11, Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Macintosh Systems:
Mac OS X 10.9.5+
Суурилуулалтад зориулсан админий давуу эрхүүд.
Mac OS X дээрх Oracle Java ажиллах боломжтой 64-битийн хөтөчууд (Safari, Firefox, or Chrome for example).
Java-ын сүүлийн хувилбар

Linux Systems:
Oracle Linux 5.5+1
Oracle Linux 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Oracle Linux 7.x (64-bit)2
Red Hat Enterprise Linux 5.5+1, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)2
Ubuntu Linux 12.04 LTS, 13.x
Suse Linux Enterprise Server 10 SP2+, 11.x
Хөтчүүд: Firefox, Chrome
Java-ын сүүлийн хувилбар

Зохиомжийн Баг Гуравдагч талын номын сан Баярлалаа
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Wendy Adams
 • John Blanco
 • Mike Dubson
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js