356 хайлтын үр дүн hooke's law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд