Models of the Atom


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Models of the Atom
Опис A work sheet task that uses the PhET simulation to investigate and compare the Plum Pudding and Rutherford model of the atom.
Предмет Физика, Хемија
Ниво Висока школа
Тип Guided Activity, Remote Learning, Домашна работа
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови Alpha, Rutherford, nucleus, quantum
Симулации Рутерфордово расејување (HTML5), Рутерфордово расејување


Автори Chris Straughan
Школо / Организација Sunshine Coast Grammar School
Поставено 15.6.20
Обновено 15.6.20