Interactive Photoelectric Effect Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Interactive Photoelectric Effect Lab
Опис This is an introductory, small group tutorial for AP Physics students.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови photoelectric, photon, physics, stopping voltage
Симулации Фотоелектричен ефект


Автори Bob Schaefer
Школо / Организација Coram Deo Academy
Поставено 18.4.13
Обновено 18.4.13