Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Charles' Law Lab and Gay-Lussac's Law Lab
Опис
Предмет Физика, Хемија
Ниво Висока школа, Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Gas Laws Charles Gay-Lussac Pressure Volume Temperature
Симулации Особини на идеален гас


Автори Michael Kwasny
Школо / Организација Oak Creek High School
Поставено 8.4.11
Обновено 8.4.11