การทดลองที่ 11 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


Download visi failai kaip suspausti .zip failai


Pavadinimas การทดลองที่ 11 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
Aprašymas 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจกฎของโอห์ม ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและความต้านทานตามกฎของโอห์ม 2. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ขนาน และผสม การคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน ของวงจรไฟฟ้าได้
Tema Fizika
Lygis Bakalauras - įžanga, Gimnazija
Tipas Lab
Įtraukti Atsakymai Taip
Kalba Tajų
Raktažodžiai current, dc circuit, voltage
Simuliacija(-os) Elektrinės grandinės sudarymas  (HTML5)


Autorius (-ai) chat teeka
Kontaktinis Elektroninis paštas chat.teeka@gmail.com
Mokykla / Organizacija Physics Teaching Program, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University, Thailand
Pateikimo data 21.11.13
Data atnaujinta 21.11.13