Istraživanje elektromotornog napona


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Istraživanje elektromotornog napona
설명 Uvidjeti razliku napona na izvoru i elektromotornog napona; objasniti razliku pomoću unutarnjeg otpora izvora; prikazati graf napona i jakosti struje; prepoznati elektromotorni napon kao odsječak na osi napona.
주제 물리학
수준 고교목록 구분 중학
유형 실험목록 구분 안내된 활동목록 구분 원격학습
기간 60 분
정답 포함
언어 크로아티아어
키워드 elektromotorni napon목록 구분 unutarnji otpor izvora
시뮬레이션 회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5)


저자(들) Petra Čiček Pomper
학교/기관 Tehnička škola Bjelovar
제출일 23. 1. 17
업데이트 날자 23. 1. 19