Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton
설명 Practicum of huiswerkopdracht over versnelling en kracht als oorzaak ervan. Vereiste voorkennis: de drie wetten van Newton kennen en basisbegrip ervan
주제 물리학
수준 중학
유형 숙제목록 구분 실험
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 beweging목록 구분 kracht목록 구분 traagheid목록 구분 wetten van Newton목록 구분 wrijving
시뮬레이션 힘과 운동: 기초 (HTML5)


저자(들) Rolf Schon
학교/기관 Gerrit van der Veen College
제출일 16. 12. 10
업데이트 날자 16. 12. 10