De fasen van een stof


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 De fasen van een stof
설명 Dit bestand is een vragenlijst dat bij deze simulaties gesteld kan worden aan leerlingen van het middelbare onderwijs.
주제 물리학목록 구분 지구과학목록 구분 화학
수준 고교목록 구분 대학-하급
유형 선다형 개념 질문목록 구분 숙제목록 구분 시범목록 구분 실험
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Fasen stof grondbeginselen vast vloeibaar gas liquid solid state
시뮬레이션 물질의 상태목록 구분 물질의 상태: 기초편


저자(들) Azzedine Toutouh
학교/기관 VU Amsterdam
제출일 15. 11. 17
업데이트 날자 15. 11. 17