ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 ΑΠΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CIRCUIT CONSTRUCTION KIT ΤΟΥ PhET COLORADO
설명 Ολοκληρωμένο σενάριο με 8 φύλλα εργασίας και Αναλυτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αναφοράς
주제 물리학
수준 고교목록 구분 중학
유형 기타목록 구분 실험
정답 포함 아니요
언어 그리스어
키워드 αμπερόμετρα목록 구분 αντίσταση목록 구분 βολτόμετρα목록 구분 βραχυκύκλωμα목록 구분 ηλεκτρικά κυκλώματα목록 구분 παράλληλη σύνδεση αντιστατών목록 구분 σειρά σύνδεση αντιστατών목록 구분 φωτοβολία λαμπτήρα
시뮬레이션 회로제작 키트(DC) 가상 실험


저자(들) Αγησίλαος Πετρόπουλος
연락 이메일 apet79@otenet.gr
학교/기관 1 st Gymnasio of Korinthos - Greece
제출일 12. 2. 27
업데이트 날자 15. 8. 31