ცოდნის დონის მიხედვით საშუალო განათლება

Screenshot of the simulation Eating & Exercise
Eating & Exercise
Screenshot of the simulation pH სკალა
pH სკალა
Screenshot of the simulation ნივთიერების მდგომარეობები
ნივთიერების მდგომარეობები
Screenshot of the simulation ავაწყოთ ატომი
ავაწყოთ ატომი
Screenshot of the simulation აირის თვისებები
აირის თვისებები
Screenshot of the simulation აკუმულატორის ძაბვა
აკუმულატორის ძაბვა
Screenshot of the simulation აკუმულატორ-წინაღობის წრედი
აკუმულატორ-წინაღობის წრედი
Screenshot of the simulation ალფა დაშლა
ალფა დაშლა
Screenshot of the simulation ამომგდები ძალა
ამომგდები ძალა
Screenshot of the simulation არითმეტიკა
არითმეტიკა
Screenshot of the simulation ბალონები და ამომგდები ძალა
ბალონები და ამომგდები ძალა
Screenshot of the simulation ბირთვული დაშლა
ბირთვული დაშლა
Screenshot of the simulation ბუნებრივი გადარჩევა
ბუნებრივი გადარჩევა
Screenshot of the simulation ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
Screenshot of the simulation გამტარის წინაღობა
გამტარის წინაღობა
Screenshot of the simulation გაწონასწორება
გაწონასწორება
Screenshot of the simulation გენერატორი
გენერატორი
Screenshot of the simulation გეომეტრიული ოპტიკა
გეომეტრიული ოპტიკა
Screenshot of the simulation დენი წრედში
დენი წრედში
Screenshot of the simulation ელექტრული კონდენსატორი
ელექტრული კონდენსატორი
Screenshot of the simulation ენერგია სკეიტების პარკში
ენერგია სკეიტების პარკში
Screenshot of the simulation იზოტოპები, ატომური მასა
იზოტოპები, ატომური მასა
Screenshot of the simulation იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში
იძულებითი გრავიტაციის ნიმუში
Screenshot of the simulation კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი
კვადრატული განტოლების ფუნქციის გრაფიკი
Screenshot of the simulation კონცენტრაცია
კონცენტრაცია
Screenshot of the simulation ლაზერები
ლაზერები
Screenshot of the simulation მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები
მაგნიტები და ელექტრომაგნიტები
Screenshot of the simulation მაგნიტი და კომპასი
მაგნიტი და კომპასი
Screenshot of the simulation მარილები და ხსნადობა
მარილები და ხსნადობა
Screenshot of the simulation მემბრანული არხები
მემბრანული არხები
Screenshot of the simulation მიკროტალღები
მიკროტალღები
Screenshot of the simulation მოლეკულები და სინათლე
მოლეკულები და სინათლე
Screenshot of the simulation მრუდის მორგება
მრუდის მორგება
Screenshot of the simulation მუხტები და ველები
მუხტები და ველები
Screenshot of the simulation ომის კანონი
ომის კანონი
Screenshot of the simulation ორბიტები და გრავიტაცია
ორბიტები და გრავიტაცია
Screenshot of the simulation რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია)
რადიოლოგიური დათარიღება (იზოტოპური გეოქრონოლოგია)
Screenshot of the simulation რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
რადიო ტალღები და ელექტრომაგნიტური ველი
Screenshot of the simulation რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
Screenshot of the simulation სინათლის გარდატეხა
სინათლის გარდატეხა
Screenshot of the simulation სიმკვრივე
სიმკვრივე
Screenshot of the simulation სტექიომეტრია
სტექიომეტრია
Screenshot of the simulation ტალღები სიმში
ტალღები სიმში
Screenshot of the simulation ტალღის ინტერფერენცია
ტალღის ინტერფერენცია
Screenshot of the simulation ტვირთი ზამბარაზე
ტვირთი ზამბარაზე
Screenshot of the simulation ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
ფარადეის ელექტრომაგნიტური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation ფარადეის კანონი
ფარადეის კანონი
Screenshot of the simulation ფართობის მშენებელი
ფართობის მშენებელი
Screenshot of the simulation ფერთა ხედვის პრინციპი
ფერთა ხედვის პრინციპი
Screenshot of the simulation ქანქარა
ქანქარა
Screenshot of the simulation შაქრის დას მარილის ხსნარი
შაქრის დას მარილის ხსნარი
Screenshot of the simulation ძალა და მოძრაობა 1
ძალა და მოძრაობა 1
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC)
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია
წრედის კონსტრუქტორი (AC+DC), ვირტუალური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Screenshot of the simulation წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია
წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია
Screenshot of the simulation გასროლილი სხეული
გასროლილი სხეული
Screenshot of the simulation ხმა
ხმა
Screenshot of the simulation ჰოკეი ელექტრული ველზე
ჰოკეი ელექტრული ველზე
Screenshot of the simulation Build an Atom
Build an Atom
Screenshot of the simulation Arithmetic
Arithmetic
Screenshot of the simulation Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
Screenshot of the simulation Build a Molecule
Build a Molecule
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Collision Lab
Collision Lab
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Energy Skate Park
Energy Skate Park
Screenshot of the simulation Equality Explorer
Equality Explorer
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Estimation
Estimation
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
Screenshot of the simulation Forces in 1 Dimension
Forces in 1 Dimension
Screenshot of the simulation Forces and Motion
Forces and Motion
Screenshot of the simulation Fraction Matcher
Fraction Matcher
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Friction
Friction
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation Glaciers
Glaciers
Screenshot of the simulation Graphing Lines
Graphing Lines
Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Graphing Slope-Intercept
Graphing Slope-Intercept
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Ladybug Motion 2D
Ladybug Motion 2D
Screenshot of the simulation Lunar Lander
Lunar Lander
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Maze Game
Maze Game
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
Screenshot of the simulation Motion in 2D
Motion in 2D
Screenshot of the simulation The Moving Man
The Moving Man
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics
Screenshot of the simulation Plate Tectonics
Plate Tectonics
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Ramp: Forces and Motion
Ramp: Forces and Motion
Screenshot of the simulation Ladybug Revolution
Ladybug Revolution
Screenshot of the simulation Torque
Torque
Screenshot of the simulation Under Pressure
Under Pressure
Screenshot of the simulation Unit Rates
Unit Rates
Screenshot of the simulation Vector Addition
Vector Addition
new-ribbon Screenshot of the simulation Waves Intro
Waves Intro