Φυλλάδιο Παρατηρήσεων πειραμάτων μέτρησης πυκνότητας


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Φυλλάδιο Παρατηρήσεων πειραμάτων μέτρησης πυκνότητας
აღწერილობა
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები Φυλλάδιο Παρατηρήσεων, πυκνότητας
სიმულაციები სიმკვრივე


ავტორები Παπανικολάου Γεώργιος (M. ed.)
საკონტაქტო Email მისამართი elfinor3@yahoo.gr
სკოლა / ორგანიზაცია 8ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
წარდგენილია 10/2/14
განახლებულია 10/2/14