Diffusie


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Diffusie
内容 Zoek het verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa voor gassen. De diffusiesnelheid wordt bekomen door het verschil te nemen van het aantal moleculen.
課題 化学, 物理学, 生物学
レベル 高等学校
タイプ 実験教室, 宿題
所要時間 30 分
解答を含む はい
言語 オランダ語
キーワード diffusie van gassen, diffusiesnelheid, molaire massa, wet van Graham
シミュレーション 拡散 (HTML5)


著者 Roland Van Kerschaver
学校 / 団体 Royal Atheneum Bruges
送信日 19/11/20
更新日 19/11/20