Concentració


Download または、すべてのファイルをzip形式で圧縮したアーカイブとしてダウンロードできます。


題名 Concentració
内容 Solubilitat de diferents sals. Efectes sobre la concentració de la dilució i de l'evaporació.
課題 化学
レベル 中学校
タイプ 実験教室
所要時間 90 分
解答を含む はい
言語 英語
キーワード concentració, dilució, evaporació, solubilitat
シミュレーション 濃度 (HTML5)


著者 Jordi Plana
メールアドレス jplana12@gmail.com
学校 / 団体 Institut Narcís Oller
送信日 18/12/30
更新日 19/01/03