Por niveis Secundaria

Screenshot of the simulation Alunizador
Alunizador
Screenshot of the simulation Axustando Ecuacións Químicas
Axustando Ecuacións Químicas
Screenshot of the simulation Baixo presión
Baixo presión
Screenshot of the simulation Balóns e Flotabilidade
Balóns e Flotabilidade
Screenshot of the simulation Battery Voltage
Battery Voltage
Screenshot of the simulation Cargas e Campos
Cargas e Campos
Screenshot of the simulation Circuito
Circuito
Screenshot of the simulation Circuito con Pila_Resistor
Circuito con Pila_Resistor
Screenshot of the simulation Colisión Lab
Colisión Lab
Screenshot of the simulation Concentración
Concentración
Screenshot of the simulation Condensador Lab
Condensador Lab
Screenshot of the simulation Construción Circuito (AC+DC)
Construción Circuito (AC+DC)
Screenshot of the simulation  Construción Circuito (DC)
Construción Circuito (DC)
Screenshot of the simulation  Construción Circuito (DC) Virtual Lab
Construción Circuito (DC) Virtual Lab
Screenshot of the simulation Constrúe un átomo
Constrúe un átomo
Screenshot of the simulation Constrúe unha molécula
Constrúe unha molécula
Screenshot of the simulation Bending Light
Bending Light
Screenshot of the simulation Decaemento Alfa
Decaemento Alfa
Screenshot of the simulation Densidade
Densidade
Screenshot of the simulation Efecto Invernadoiro
Efecto Invernadoiro
Screenshot of the simulation Enerxía Parque Patinaxe
Enerxía Parque Patinaxe
Screenshot of the simulation Enerxía Parque Patinaxe: inicio
Enerxía Parque Patinaxe: inicio
Screenshot of the simulation Escala pH
Escala pH
Screenshot of the simulation Espectro do Corpo Negro
Espectro do Corpo Negro
Screenshot of the simulation Estados da materia: Básicos
Estados da materia: Básicos
Screenshot of the simulation Fisión Nuclear
Fisión Nuclear
Screenshot of the simulation Flotabilidade
Flotabilidade
Screenshot of the simulation Formas Moleculares
Formas Moleculares
Screenshot of the simulation Forzas e movemento
Forzas e movemento
Screenshot of the simulation Forzase movemento: Inicial
Forzase movemento: Inicial
Screenshot of the simulation Forzas en 1 Dimensión
Forzas en 1 Dimensión
Screenshot of the simulation Friction
Friction
Screenshot of the simulation Globos e Electicidade Estática
Globos e Electicidade Estática
Screenshot of the simulation Gravidade e Órbitas
Gravidade e Órbitas
Screenshot of the simulation Gravidade Lab
Gravidade Lab
Screenshot of the simulation Hóckey nun Campo Eléctrico
Hóckey nun Campo Eléctrico
Screenshot of the simulation Imán e Compás
Imán e Compás
Screenshot of the simulation Imáns e electroimáns
Imáns e electroimáns
Screenshot of the simulation Interferencia de ondas
Interferencia de ondas
Screenshot of the simulation Isótopos e Masa atómica
Isótopos e Masa atómica
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab
Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab
Screenshot of the simulation Lab Lei de Faraday
Lab Lei de Faraday
Screenshot of the simulation Láseres
Láseres
Screenshot of the simulation Lei de Equilibrio
Lei de Equilibrio
Screenshot of the simulation Lei de Faraday
Lei de Faraday
Screenshot of the simulation Lei de Ohm
Lei de Ohm
Screenshot of the simulation Masas e Resortes
Masas e Resortes
Screenshot of the simulation Microondas
Microondas
Screenshot of the simulation Moléculas e Luz
Moléculas e Luz
Screenshot of the simulation Movemento de Proxectís
Movemento de Proxectís
Screenshot of the simulation Movemento dunha Xoaniña 2D
Movemento dunha Xoaniña 2D
Screenshot of the simulation Movemento en 2D
Movemento en 2D
Screenshot of the simulation O camiñante
O camiñante
Screenshot of the simulation Onda nunha corda
Onda nunha corda
Screenshot of the simulation Ondas de Radio & Campos EM
Ondas de Radio & Campos EM
Screenshot of the simulation Óptica Xeométrica
Óptica Xeométrica
Screenshot of the simulation Péndulo Lab
Péndulo Lab
Screenshot of the simulation Plano Inclinado: Forzas e movemento
Plano Inclinado: Forzas e movemento
Screenshot of the simulation Propiedades do Gas
Propiedades do Gas
Screenshot of the simulation Reactivos, Productos e Sobrantes
Reactivos, Productos e Sobrantes
Screenshot of the simulation Resistencia nun fío
Resistencia nun fío
Screenshot of the simulation Revolución xoaniña
Revolución xoaniña
Screenshot of the simulation Sales e Solubilidade
Sales e Solubilidade
Screenshot of the simulation Solucións de Azucre e Sal
Solucións de Azucre e Sal
Screenshot of the simulation Son
Son
Screenshot of the simulation Suma de vectores
Suma de vectores
Screenshot of the simulation Torque
Torque
Screenshot of the simulation Visión Color
Visión Color
Screenshot of the simulation Xerador
Xerador
Screenshot of the simulation Xogo de Datación Radiactiva
Xogo de Datación Radiactiva
Screenshot of the simulation Xogo do Labirinto
Xogo do Labirinto
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
Screenshot of the simulation Concentration
Concentration
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation States of Matter: Basics
States of Matter: Basics
Screenshot of the simulation Molecule Shapes: Basics
Molecule Shapes: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference
Screenshot of the simulation Isotopes and Atomic Mass
Isotopes and Atomic Mass
Screenshot of the simulation Faraday's Law
Faraday's Law
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Pendulum Lab
Pendulum Lab
Screenshot of the simulation Area Builder
Area Builder
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
Screenshot of the simulation Arithmetic
Arithmetic
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Curve Fitting
Curve Fitting
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Eating & Exercise
Eating & Exercise
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Equality Explorer
Equality Explorer
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Estimation
Estimation
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
Screenshot of the simulation Fraction Matcher
Fraction Matcher
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation Glaciers
Glaciers
Screenshot of the simulation Graphing Lines
Graphing Lines
Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Graphing Slope-Intercept
Graphing Slope-Intercept
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Membrane Channels
Membrane Channels
Screenshot of the simulation Natural Selection
Natural Selection
Screenshot of the simulation pH Scale: Basics
pH Scale: Basics
Screenshot of the simulation Plate Tectonics
Plate Tectonics
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Unit Rates
Unit Rates