Build an Atom


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Build an Atom
شرح Guided activity, students build atoms/ions/isotopes and place screenshot in PPT.
موضوع شیمی
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity، Remote Learning، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه atoms ions isotopes build an atom
شبیه سازی ها یک اتم بسازید (HTML5)


نویسنده martin ramsey
مدرسه / سازمان El Cerrito Middle School
ارسال شده 12/27/20
بروزرسانی شده 12/27/20