project motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان project motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح فارغ التحصیل
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه lab2233
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Rodha Hamid
ایمیل تماس Rodha.hamid12@gmail.com
مدرسه / سازمان University of sharjah
ارسال شده 11/15/20
بروزرسانی شده 11/15/20