Motion Lab Report


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Motion Lab Report
شرح it describes the motion of a projectile in air in a period of time
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه the stronghold
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Abdulbasit Warsame
مدرسه / سازمان Abdulbasit warsame
ارسال شده 10/28/20
بروزرسانی شده 10/28/20