Projectile Motion Experiments


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Projectile Motion Experiments
شرح Lab report containing questions and answers to experiments for projectile motion.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1، پیش دانشگاهی 2
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه Projectile motion، lab، physics، university
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Ruslan Kuvshinov
مدرسه / سازمان University of Sharjah
ارسال شده 10/4/20
بروزرسانی شده 10/4/20