Determination of Value of Universal Gravitational Constant


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Determination of Value of Universal Gravitational Constant
شرح Determination of Value of Universal Gravitational Constant
موضوع ریاضیات، شیمی، فیزیک
سطح دبستان، دبیرستان، راهنمایی، پیش دانشگاهی 1، پیش دانشگاهی 2
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Gravitational Constant، Newton's Gravitational Law
شبیه سازی ها آزمایشگاه نیروی گرانش (HTML5)


نویسنده Dr Akhlaq Ahmad
مدرسه / سازمان Umm Al Qura University
ارسال شده 3/26/20
بروزرسانی شده 3/26/20