Regents Physics- Projectile Motion Intro


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Regents Physics- Projectile Motion Intro
شرح Use as an Intro to a unit on Projectile Motion, once students understand Free Fall motion.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Projectile Motion Regents Physics
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Alex Reyda
مدرسه / سازمان clcs
ارسال شده 10/31/19
بروزرسانی شده 10/31/19