Seeing In Color Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Seeing In Color Simulation
شرح
موضوع زیست شناسی
سطح دبستان
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Bulb، Color، Light، Particles، Sight، Simulation
شبیه سازی ها دید رنگی (HTML5)


نویسنده Bobby Fallarino
مدرسه / سازمان Hunter College
ارسال شده 4/13/19
بروزرسانی شده 4/13/19