Gravitação


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Gravitação
شرح
موضوع ریاضیات، علوم زمین، فیزیک، نجوم
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع Discussion Prompts، آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Gravitação، Newton
شبیه سازی ها گرانش و مدار (HTML5)، گرانش و مدار


نویسنده Paulo Gouveia
ایمیل تماس otavio@astrogepac.org
مدرسه / سازمان IFCE
ارسال شده 3/26/18
بروزرسانی شده 3/26/18