Investigating a radioactive decay


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Investigating a radioactive decay
شرح Students first compare alpha and beta decay and then collect data to find half life.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه alph، beta، compare، half life
شبیه سازی ها واپاشی آلفا، واپاشی بتا


نویسنده Lori Fritz
ایمیل تماس lfritz@halcyonschool.com
مدرسه / سازمان Halcyon London international School
ارسال شده 11/7/17
بروزرسانی شده 11/7/17