Natural Selection In Action


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Natural Selection In Action
شرح
موضوع زیست شناسی
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Natural Selection
شبیه سازی ها انتخاب طبيعي


نویسنده Craig Reuter
مدرسه / سازمان Central DeWitt High School
ارسال شده 3/22/17
بروزرسانی شده 3/22/17