Exploring Nuclear Fission


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Exploring Nuclear Fission
شرح Exploring the differences between U-235, U-238, and U-239 with respect to nuclear fission and chain reactions.
موضوع شیمی، فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Fission، Uranium
شبیه سازی ها شكافت هسته اى


نویسنده Karen M
ایمیل تماس stuffforkaren@yahoo.com
مدرسه / سازمان BHS
ارسال شده 12/30/16
بروزرسانی شده 12/30/16