Density Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Density Simulation
شرح This is a modified version of a previously posted lab.
موضوع شیمی، فیزیک
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه CLEAR، density
شبیه سازی ها چگالی


نویسنده Eric Wright
مدرسه / سازمان Royal Oak Middle School
ارسال شده 9/19/16
بروزرسانی شده 9/19/16