Moviment d'un pèndol


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنیدعنوان Moviment d'un pèndol
شرح Estudi amb el simulador del moviment d'un pèndol simple i algun càlcul
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع نمایش، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان کاتالان
کلید واژه pèndol، període
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ


نویسنده Jordi Plana
ایمیل تماس jplana12@gmail.com
مدرسه / سازمان Institut Narcís Oller
ارسال شده 8/25/16
بروزرسانی شده 8/25/16