energi Potensial Pegas


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان energi Potensial Pegas
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع نمایش
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان اندونزیایی
کلید واژه EP
شبیه سازی ها قانون هوک (HTML5)


نویسنده Putut Hartono
ایمیل تماس pututh574@gmail.com
مدرسه / سازمان SMP Negeri 36 Purworejo
ارسال شده 4/27/16
بروزرسانی شده 4/27/16