Hukum Ohm


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Hukum Ohm
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل آری
زبان اندونزیایی
کلید واژه Hukum Ohm
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Noermini Leksonowati
ایمیل تماس leksonowati74@gmail.com
مدرسه / سازمان SMA N 1 Balong Ponorogo
ارسال شده 4/1/16
بروزرسانی شده 4/1/16