Balancing Chemical Equations Inquiry Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Balancing Chemical Equations Inquiry Lab
شرح Inquiry lab to investigate the balancing of chemical equations.
موضوع شیمی
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه balancing، equations، inquiry
شبیه سازی ها موازنه ی معادله های شیمیایی (HTML5)


نویسنده Tony Tracy
مدرسه / سازمان Ohio University
ارسال شده 6/12/15
بروزرسانی شده 6/12/15