Laboratorio - Circuito Eléctrico


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Laboratorio - Circuito Eléctrico
شرح - Construcción de Circuito en Serie - Construcción de Circuito en Paralelo
موضوع علوم زمین
سطح راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان اسپانیایی، پرو
کلید واژه Circuito eléctrico، Circuito en Paralelo، Circuito en serie
شبیه سازی ها (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار


نویسنده D. Ricardo Chunga
ایمیل تماس shilong76@gmail.com
مدرسه / سازمان School
ارسال شده 3/18/14
بروزرسانی شده 3/18/14