Gene expression - intro to the Central Dogma


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Gene expression - intro to the Central Dogma
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه protein gene DNA
شبیه سازی ها بیان ژن - مبانی


نویسنده Ryan Beavers
ایمیل تماس ryan.beavers.vssa@gmail.com
مدرسه / سازمان Vail Ski and Snowboard Academy
ارسال شده 11/29/12
بروزرسانی شده 11/29/12