Radioactive Dating Game


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Radioactive Dating Game
شرح An activity designed for 9th-grade Earth Science students
موضوع علوم زمین
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه earth science، fossils، radioactivity
شبیه سازی ها بازى زمان پرتوزا


نویسنده Kevin Fairchild
ایمیل تماس science@iguanasuite.net
مدرسه / سازمان La Costa Canyon High School
ارسال شده 2/25/12
بروزرسانی شده 2/25/12