Nuclear Fission Simulation


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Nuclear Fission Simulation
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Fission
شبیه سازی ها شكافت هسته اى


نویسنده Mark Blaisdell
ایمیل تماس finlessbrowntrout@hotmail.com
مدرسه / سازمان LHS
ارسال شده 12/1/09
بروزرسانی شده 12/1/09