Determination of Gravitational Acceleration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Determination of Gravitational Acceleration
شرح Determination of the gravitational acceleration of planets and the Moon based on the period of a pendulum
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه gravity، pendulum، period
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ


نویسنده Roberto Marrero
مدرسه / سازمان Brentwood High School, Williamson Co, TN
ارسال شده 10/11/09
بروزرسانی شده 10/11/09