Instruction set in Photoelectric Expt.


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Instruction set in Photoelectric Expt.
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه Learning through simulation
شبیه سازی ها اثر فوتوالکتریک


نویسنده Pravin Joshi
ایمیل تماس skycom.nsk@gmail.com
مدرسه / سازمان HPT/RYK College
ارسال شده 11/2/09
بروزرسانی شده 5/19/14