Determination of angle of projection for maximum range


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Determination of angle of projection for maximum range
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Angle of projection، Range.
شبیه سازی ها حرکت پرتابه


نویسنده Vincent Kizza
مدرسه / سازمان Gayaza High School
ارسال شده 9/10/09
بروزرسانی شده 9/10/09